DATELIER

Fotografické studio DAtelier bylo založeno Martinem Zemanem v roce 2004. Od této doby se soustředí
především na fotografii architektury, designu, reklamní fotografii a portréty. Posléze se naše působení
v roce 2012 rozšířilo i na vytváření videí ve zmíněných oblastech.


REFERENCE