Ing. BcA. Martin Zeman

Fotografické studio DAtelier bylo založeno Martinem Zemanem v roce 2004. Od této doby se soustředí
především na fotografii architektury, designu, reklamní fotografii a portréty.Posléze se naše působení
v roce 2012 rozšířilo i na vytváření videí ve zmíněných oblastech.

e-mail: martin@datelier.cz
tel.: +420 777 820 500


 FOLLOW

  


REFERENCE